Our board

Paul Oomens (48) is directeur van de MBO Raad, de branchevereniging van de 70 publiek bekostigde aanbieders van middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. Hij is daarnaast dramaturg en zakelijk leider van KamerOperaProject. Zijn persoonlijke passie ligt in het op de planken brengen van ten onrechte vergeten, kleinschalig operarepertoire uit de vorige eeuw. Ook is hij als muziekadviseur betrokken bij de totstandkoming van documentaire films van Jan van de Berg.

Leo Samama (61) studeerde compositie en muziekwetenschappen, was jaren lang docent aan de conservatorium van Utrecht, universitair docent aan de Universiteit van Utrecht, en gastdocent aan diverse andere conservatoria en universiteiten. Hij schreef meerdere boeken over muziek, waaronder het standaardwerk Nederlands muziek in de 20ste-eeuw (1986/2006 tweede druk) en de recente monografie over Alphons Diepenbrock, componist van et vocale (2012). Van 1988 tot 1994 was hij lid van het stich­tingsbestuur van het Konink­lijk Concert­ge­bouw­or­kest (en tevens bijzit­tend lid van de artistieke commissie van het orkest). Daar­naast was hij van 1988 tot en met 1991 lid van de artis­tie­ke adviesraad van Centrum voor Neder­landse Muziek in Hilversum, van 1990 tot 1993 lid van de redactie­commissie van de Biblio­theek Nederlandse Muziek en van 1991 tot 1993 ar­tis­tiek advi­seur van Cen­trum Nederland­se Muziek. Van 1992 tot 1994 was Sa­mama artistiek adviseur van de NCRV met betrek­king tot de publie­ke orkest­pro­gramma's. In 1994 werd hij aangesteld als artis­tiek coördi­nator van het Residen­tie Orkest. Tevens programmeerde hij gedurende enkele jaren het aandeel klassieke muziek van de Dr Anton Philips­zaal en de Nieuwe Kerk aan het Spuiplein. Van 2003 tot 2010 was hij directeur van het Nederlands Kamerkoor. Leo Samama is een van de initiatiefnemers van het Binnenhoffestival in Den Haag en van de Nederlandse Strijkkwartet Academie onder leiding van Stefan Metz. Hij vervulde en vervult nog steeds tal van bestuursfuncties in het culturele veld. De compositorische werkzaamheden van Leo Samama hebben sinds zijn eer­ste of­fi­cië­le opus in 1974/75 vele uit­voeringen in binnen‑ en bui­tenland, en tal van plaat- en cd-producties geleid en een groot aantal opdrach­ten met zich mee­ge­bracht. Sinds 2006 zijn bovendien een aantal hoorcolleges op cd verschenen, waaronder het succesvolle Klinkende Geschiedenis. Leo Samama over Donemus: Sinds het begin van de jaren zeventig is Donemus de uitgever van mijn muziek. Tot eind jaren negentig. Van meet af aan, in lange gesprekken met de diverse directeuren (onder wie met name Rogier Starreveld en Kees Hillen, Jan Willem ten Broeke en Bèr Deuss), heb ik mijn verbazing uitgesproken over het gebrek aan eerzucht, marketinginzet en commerciële bedrijfsvoering van deze door de staat gefinancierde uitgeverij. Sterker nog: juist door die subsidies werd menige Nederlandse componist gedupeerd, doordat buitenlandse uitgevers niet met een dergelijke organisatie wilden (en willen) concurreren, en dus nauwelijks zelf Nederlandse componisten wilden uitgeven. We hebben menige vergadering belegd, met externe specialisten, met welwillende mogelijke sponsoren, met ontevreden componisten van naam. Nu pas zijn we in staat te bewijzen, dat Donemus enerzijds zijn oude functie (het beheer van zo’n 10.000 partituren) kan vervullen, en tegelijkertijd als BV een zelfstandige en commerciële uitgeverij kan zijn. Ik heb daar alle vertrouwen in.

Over 25 years of experience in financing and organisation of contemporary performing arts (music, dance, theatre). Main field of interest: on the cutting edge of policy and practice. Main focus: creating preconditions for artistic talent to develop and flourish. Experienced as business manager, but also as subsidizor, as board member and as advisor for both government / public authorities as well as artists. Interested in arts policy, but always involved in the artistic content and the working practice. Nowadays directing manager of the association of all music ensembles VNME, and business manager of the main Dutch contemporary percussion ensemble Slagwerk Den Haag.

Jacob ter Veldhuis groeide op met klassieke muziek, maar begon zijn carrière als rockmuzikant. Naast het spelen in verschillende rockformaties, waaronder de band van Herman Brood toen deze nog niet bekend was, studeerde hij van 1971 tot 1976 fluit, hoorn en AMV (Algemene Muzikale Vorming) aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen.[1] Al snel besefte hij meer de persoon te zijn om muziek te schrijven dan om het uit te voeren en van 1973 tot 1980 studeerde hij, naast wat hij al studeerde, compositie bij Willem Frederik Bon en elektronische muziek bij Luctor Pons.[1] Hij was daar op dat moment de enige compositiestudent.[2] Een keerpunt in zijn carrière was de toekenning van de Prijs voor Compositie in 1980, uitgereikt op het conservatorium. Sindsdien is hij zich fulltime op het componeren gaan richten. In de jaren ’80 brak hij door met welluidende composities zoals Symfonie no. 1, Insomnia en Symfonie no. 2. 1992 was het jaar dat hij in Darmstadt op het ‘Internationale Ferienkurse für Neue Musik’ composer-in-residence was. In 1995 ging In De Zuchten Van Rameau in première. Dit stuk voor klavecimbel en rock-samples die op het podium door een ghettoblaster klinken was aanleiding om nog meer ‘Boombox’ muziek, zoals hij het zelf betitelt, te componeren. Het bekendste boombox werk is Grab it! uit 2007. Al snel groeide zijn populariteit en in 1998 was ter Veldhuis met circa 250 uitvoeringen per jaar één van de meest gespeelde componisten van Nederland. In 2001 werd er een vierdaags Jacob ter Veldhuis-festival georganiseerd door theater Lantaren/Venster in Rotterdam waar een groot aantal van zijn werken te horen was en waar Paradiso, een multimediaal oratorium, in première ging. Door groeiende populariteit in de Verenigde Staten heeft hij zijn artiestennaam in JacobTV veranderd. Ten eerste omdat ter Veldhuis moeilijk uit te spreken is in het Engels, maar ten tweede is de naam is niet zonder betekenis. Zoals hij zelf zegt: “Het aardige is dat de naam JacobTV ook echt betekenis heeft. Ik laat me inspireren door de alledaagse werkelijkheid en de tv is daarbij een belangrijk medium.”[3] De groeiende populariteit van JacobTV in de VS blijkt uit het feit dat in 2007 in New York een driedaags festival getiteld Grab it! The music of JacobTV geheel aan zijn muziek werd gewijd. Datzelfde jaar kwam zijn drieluik cd/dvd productie uit. Box 1 getiteld Rainbow bevat zijn orkestrale werken, Box 2 Shining City zijn boombox werken en Box 3 Suites of Lux zijn werken voor strijkers. Tegenwoordig staat er op JacobTVs' visitekaartje avant-popcomponist.

Elise Menkhorst is an attorney-at-law lawyer and specialist in the fields of intellectual property law, advertising law and commercial contracts. She works at Clairfort attorneys-at-law, mediators and project lawyers. She provides advice and litigates in the fields of law governing copyrights (to music and other works), trading names, trademarks, copyrights, designs, inventions and advertising, amongst others. Elise advises both Dutch and international businesses and acts in relation to domestic and cross-border disputes. She is also active in drafting and assessing commercial contracts, such as general terms and conditions.

Niels Walboomers it the Managing Director of Sony/ATV Music Publishing Benelux, which is the largest music publishing company in the world owning the rights to songs by The Beatles, Bob Dylan, Drake, Ed Sheeran, Elvis Presley, Eminem, Lady Gaga, Motown, Queen, Red One, Taylor Swift, Willie Nelson & many more. Personal Statement: I am a dedicated, reliable, loyal, hardworking and no nonsense independent music business entrepreneur. Never giving up and always staying very focused on making projects successful.Connecting people and businesses every day and creating new opportunities where and whenever possible.
Jaap van Hellenberg Hubar werkt als Coordinator Artistic Affairs bij Nationale Opera & Ballet. Hij is verantwoordelijk voor de artistieke samenwerking tussen De Nationale Opera en Nederlandse partnerorganisaties. Hij leidt onderhandelingen en stelt overeenkomsten op. Samen met het Hoofd Artistieke Zaken is hij verantwoordelijk voor de onderhandelingen en afspraken over de internationale samenwerking van DNO (coproducties, verhuur). Tenslotte coördineert hij de uitvoering van enkele politieke beleidsdossiers.